Produse Meniu

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

REGULAMENT PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PENTRU UTILIZAREA PAGINII DE WEB RUDY PROJECT ROMÂNIA

 

Vă rugăm să citiți cu atenție acest Regulament privind protecția datelor respectiv Declarația Juridică înainte de a utiliza website-ul nostru. Dacă aveți întrebări sau sesizări de orice fel, vă rugăm să vă adresați la operatorul de date folosind una dintre următoarele mijloace de comunicare:


DATE DE CONTACT ALE OPERATORULUI DE DATE

Nume: Eyeland Kft.
Sediu: 1138 Budapest, strada Népfürdő 35.
Cod unic de înregistrare: 01-09-911929
Cod de identificare fiscală: 14537703-2-42
Adresa de email a persoanei responsabile pentru protecția datelor: info@rudyproject.ro


Utilizatorii (“Utilizator”) care vizitează pagina de web www.rudyproject.ro (“pagină de web”) au posibilitatea de a se autentifica pentru a accesa newsletter-ul sau alte servicii oferite de pagina de web.

Operatorul paginii de web (“Operator”) este Eyeland Kft. (sediu: Budapest, 1138 Budapest, strada Népfürdő 35.)

Operatorul gestionează datele personale înregistrate.


Utilizatorii pot furniza operatorului informații și date cu caracter personal prin două căi diferite, prima fiind utilizarea paginii de web pentru cumpărături online (vezi partea I.), a doua fiind abonarea la newsletter (vezi partea II.).


I. GESTIONAREA DATELOR FURNIZATE DE UTILIZATORI AUTENTIFICAȚI
1.) Cel fel de date trebuie introduse în platforma de autentificare? 
Pentru a plasa comenzi online, Utilizatorii sunt obligați să se autentifice pe pagina de web. La autentificare următoarele date trebuie introduse: numele sau numele firmei, codul de identificare fiscală (dacă e cazul), adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, parola.

2.) Scopul și durata gestionării datelor
Operatorul folosește datele pentru procesarea comenzilor online respectiv pentru trimiterea newsletter-urilor (e-mailuri care promovează produsele, reducerile și evenimentele paginii de web).

Operatorul folosește datele atâta timp cât scopul gestionării este valid, adică până când contul utilizatorului este valabil, respectiv până când Utilizatorul nu solicită ștergerea datelor sale și nu retrage consimțământul său.

Operatorul atrage atenția Utilizatorilor asupra faptului că acceptarea acestui regulament privind protecția datelor nu acoperă gestionarea datelor în cadrul campaniilor promoționale lansate pe pagina de web. În cazul acesta se solicită consimțământ specific campaniei.

3.) Baza legală a gestionării datelor cu caracter personal
Utilizatorul își dă consimțământul pentru gestionarea datelor necesare pentru servicii oferite de operator prin autentificarea pe pagina de web, prin abonarea la newsletter respectiv prin participarea la campaniile promoționale, conform legii și a hotărârii consiliului local.

În anumite situații operatorul este obligat prin lege să gestioneze, să stocheze şi să transmită o parte din datele furnizate. În cazul acesta, operatorul va anunța părțile afectate.

Utilizatorii care furnizează date operatorului sunt obligați să folosească doar propriile date pe pagina de web. În caz contrar, deținătorul datelor trebuie să își dă consimțământul pentru prelucrarea acestora.

4.) Cine are acces la datele înregistrate? 

Operatorul primește și gestionează datele introduse în platforma de autentificare.

5.) Drepturile Utilizatorului privind datele prelucrate 
Pe durata gestionării datelor Utilizatorul are dreptul de a solicita Operatorului informații despre prelucrarea propriilor date. Operatorul este obligat să furnizeze în scris și pe înțelesul tuturor în cel mai scurt timp posibil, însă cel târziu în 25 zile după predarea cererii, informații despre date gestionate, scopul, baza legală respectiv durata gestionării și – dacă datele au fost transmise către părți externe – cine și din ce motiv a primit datele respective. Informațiile pot fi solicitate prin e-mail pe adresa de e-mail info@rudyproject.ro.

Utilizatorul are dreptul de a solicita corectarea datelor sale (specificând datele corecte) tot prin e-mail pe adresa de e-mail info@rudyproject.ro. Operatorul face corecțiile în sistem și îl anunță pe utilizator în scris când datele sunt actualizate.

Utilizatorul are dreptul de a solicita ștergerea datelor sale – parțial sau complet – prin e-mail pe adresa de e-mail info@rudyproject.ro sau prin poștă pe adresa 1138 Budapesta, strada Népfürdő 35 fără taxe suplimentare și fără motiv. Prin link-ul de dezabonare aflat în e-mailul primit de la operator utilizatorul poate solicita operaturului ca acesta respectiv partenerii săi să nu-i mai trimită mesaje promoționale. După primirea cererii de dezabonare, operatorul este obligat să oprească gestionarea datelor și să șteargă utilizatorul din sistem așa fel încât persoana care a predat declarația de retragere să fie clar identificabilă, ultimul pas fiind trimiterea notificării la persoana respectivă.

Dacă retragerea consimțământului afectează doar prelucrarea datelor în scop de marketing direct (adică abonarea la newsletter), atunci operatorul va șterge utilizatorul doar din lista de DM, în rest își va păstra dreptul de a gestiona datele utilizatorului pentru prestarea serviciilor oferite pe pagina de web.

Dacă Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru primirea mesajelor promoționale, are dreptul de a solicita operatorului ca acesta respectiv partenerii săi să nu-i mai trimită mesaje promoționale. Consimțământul poate fi retras oricând prin e-mail pe adresa de e-mail info@rudyproject.ro sau prin poștă pe adresa 1138 Budapesta, strada Népfürdő 35 fără taxe suplimentare, fără motiv și fără orice fel de restricție.

Pentru modificarea sau ștergerea datelor operatorul are dreptul de a cere un act de identificare de la utilizator – pentru identificarea acestuia – sau de a-l ruga pe utilizator să solicite actualizarea datelor prin e-mail folosind adresa sa de e-mail deja înregistrat.


II. INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA PAGINII DE WEB
1.) Ce fel de informații adunăm în legătură cu utilizarea paginii de web? 
Dacă Utilizatorul nu se autentifică conform descrierii din partea I (adică nu furnizează date și informații cu caracter personal), atunci operatorul nu colectează respectiv gestionează date cu caracter personal pe baza cărora utilizatorul poate fi identificat.


În momentul în care Utilizatorul deschide pagina de web, își dă consimțământul pentru înregistrarea datelor și informațiilor descrise în prezentul regulament respectiv pentru folosirea cookie-urilor. 

Astfel de date sunt date de pe calculatorului Utilizatorului, care se generează folosind pagina de web și sunt înregistrate automat prin procese tehnice de către sistemul Operatorului. Sistemul jurnalizează automat datele înregistrate – fără consimțământul Utilizatorului sau vreo acțiune din partea sa – în momentul deschiderii și închiderii paginii de web. 

Aceste date nu vor fi legate de alte date personale, adică Utilizatorul nu poate fi identificat pe baza acestora. Doar Operatorul are acces la ele. Acestea pot fi colectate cu ajutorul diverselor tehnologii, adică cu ajutorul cookie-urilor, web beacon-urilor și sistemelor de fișiere cu jurnalizare. 

Datele menționate conțin următoarele informații:
Cookie-uri: fișiere de text scurt, pe care le trimite pagina de web către discul dur în calculatorul utilizatorului și care conțin informații privind utilizatorul. Web beacon-uri (cu alte nume: fișier GIF, pixel sau Internet tag): pagina de web folosește aceste date pentru a urmări vizitele pe pagină ca prestatorul de servicii să aibă informații privind activitatea online a utilizatorilor. Sistemul de fișiere cu jurnalizare: browser-ul de internet transmite automat anumite date către pagina de web, de exemplu adresa IP a calculatorului utilizatorului (e.g 110.256.55.01), nume de domeniu, de unde a accesat utilizatorul pagina de web, sub-paginile vizitate, conținuturi accesate pe pagina de web.


Operatorul – la fel ca alți prestatori de servicii pe internet – analizează aceste date pentru a constata care sunt părțile mai populare ale paginii de web respectiv pentru a ajusta pagina luând în considerare pretențiile utilizatorului. 

2.) Cum prelucrăm aceste informații?
Datele colectate folosind tehnologiile menționate mai sus nu pot fi folosite pentru identificarea Utilizatorului și Operatorul nu le leagă de alte date care eventual pot servi la identificarea persoanelor.

Scopul primar al folosirii acestor date este administrarea potrivită a paginii de web. În acest sens urmărirea datelor privind vizitele pe pagina de web respectiv prevenirea utilizării abuzive sunt deosebit de importante. În rest, Operatorul poate folosi datele speficifate în acest regulament pentru a stoca preferințele (e.g. conținuturi cel mai des accesate pe pagina de web) respectiv parola Dvs. 

Operatorul și Managerul de date pot utiliza informaţiile sus mentionate pentru a analiza tendințele de utilizare, pentru a îmbunătăți pe acestea şi  pentru a îmbunătăți funcțiile site-ului web al Operatorului și a Managerului de date și pentru a obține date complete de trafic pentru utilizarea completă a site-ului.

Operatorul și Managerul de date pot folosi informațiile obținute pentru a face statistici despre utilizarea site-ului web sau pentru a le analiza.

3.) Care sunt opțiunile dvs.? Dezactivare modulele cookie:
Dacă nu doreşti că Operatorul și Managerul de date să colecteze informaţiile de mai sus în legătură cu utilizarea site-ului de web, poţi dezactiva utilizarea cookie-urilor în totalitate sau parțial în setările browserului de Internet sau la modificarea în alt mod a setărilor mesajelor de cookie.

În acest caz, sunteți de acord şi trebuie să acceptaţi că conţinutul afișat pe site-ul web este neselectată, este după funcția de preferințele dvs., iar utilizarea site-ului web nu poate fi garantată în aceeași măsură de Operatorul și Managerul de date.

4.) Cookies plasate de terți:
Site-ul de web poate să conține informații, în special anunțuri, provenind de la terțe sau de la furnizori de publicitate care nu au nici o legătură cu Operatorul și Managerul de date. Aceste terți pot să introducă la fel cookie-uri, sau beacon-uri pe computerul utilizatorului ,  sau pot utiliza tehnologii similare pentru colectarea datelor , pentru a trimite utilizatorului un mesaj publicitar adresat din propile servicii. În aceste cazuri, protecția datelor este satabilit de reglementările tertilor privind protecția datelor și în ceea ce privește manipularea acestor date. Operatorul și Managerul de date în acest caz nu au nici o răspundere.


III. PROTECȚIA DATELOR 
Operatorul și Managerul de date este obligat să asigure securitatea datelor. Trebuie să ia măsurile necesare tehnice , organizatorice și să stabilească regulile procedurale care asigură protejarea datelor înregistrate,stocate şi trebuie să prevină distrugerii, utilizări neautorizată și modificarea neautorizată a datelor. Este obligat să oblige persoanele terţe care deasemenea primesc datele (prin acordul utilizatorului), ca să respecte datele Utilizatorului după cerinţele aflate în protecţia de securitate a datelor.

Operatorul și Managerul de date asigură siguranţa datelor.Asigură că persoanele neautorizate să nu aibe acces la date, să nu dezvăluie, să nu transmite, să nu modifice  sau să nu le distrugă datele procesate în nici un caz fără autorizare. Datele prelucrate pot fi accesate numai de angajațiile operatorului și ale administratorului, şi nu vor fi predați persoanelor neautorizate.

Operatorul și Managerul de date face tot posibilul că datele să nu fie şterse sau deteriorate. Angajamentul de mai sus către Operatorul și Managerul de date, se solicită de asemenea şi pentru angajații care se ocupă cu gestionare datelor.

Operatorul și Managerul de date în nici un caz nu colectează date speciale, date speciale ca date: de origine rasială , apartenenţa la minorităţile naţionale şi etnice, opinie sau partid politic, convingeri religioase, ideologice, starea de sănătate, pasiunii anormale, date depsre viața sexuală sau despre viaţa antecedentă.

Utilizatorul care consideră că au încălcat dreptul său de a-şi proteja datele personale  în conformitate cu legea aplicabilă poate să dispună de căi de atac  la autorităţile competente, cum ar fi Autoritatea Naţională pentru Protecţia şi Informarea datelor (adresa: 1125 Budapesta, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).


IV. ALTE DISPOZIȚII
Declarație de confidențialitate este reglementată după   legislaţia maghiară, în special după prevederiile legii din Actul CXII din 2011 privind libertatea de informare și libertatea de autodeterminarea a informaţiilor.

Operatorul și Managerul de date își rezervă dreptul, de a modifica această declarație de confidențialitate în mod unilateral în orice moment prin notificarea prealabilă a persoanei vizate.V. DATE PRIVIND STOCAREA
Numele furnizorului de hosting: ShopRenter.hu Kft.
Adresa furnizorului de servicii de date: 4028 Debrecen, Calea Kassai 129. III / 304.
E-mailul furnizorului de hosting: info@shoprenter.hu
Site-ul furnizorului de hosing este: 
www.shoprenter.hu
Budapesta, 1. ianuarie 2014.
Eyeland Kft.